Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Zarządu OSP RP w Głuchołazach

Dnia 15 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Zarządu OSP RP w Głuchołazach. Na zjeździe oprócz złożenia sprawozdania z działalności Oddziału, dokonano wyborów nowych władz. Wybory takie odbywają się na pięcioletnie kadencje, a prawo do głosowania mają delegaci wyłonieni spośród strażaków swoich macierzystych jednostek. Na tegorocznym zjeździe stawiło się 21 delegatów reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne naszej Gminy. W skład nowego Zarządu zostało wybranych 13 osób, spośród których wyłoniono 7 osobowe prezydium. Zarząd prezentuje się następująco:

 1. Edward Szupryczyński - prezes
 2. Władysław Krysowaty - wiceprezes 
 3. Józef Łuczków - wiceprezes
 4. Leszek Szeloch - komendant gminny OSP
 5. Grzegorz Kamiński - skarbnik
 6. Piotr Pawlikowski - sekretarz
 7. Marcin Burakowski - członek prezydium
 8. Grzegorz Chudoba - członek
 9. Andrzej Kozakiewicz - członek
 10. Jerzy Landwójtowicz - członek
 11. Klaudiusz Papierowski - członek 
 12. Mirosław Michalewicz - członek 
 13. Eugeniusz Stadnik - członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Bławicki Witold - przewodniczący
 2. Piotr Mikołajczyk - wiceprzewodniczący
 3. Roman Nykiel - sekretarz

W trakcie zebrania zostały rozdane poszczególnym jednostkom OSP kamery samochodowe, które zostaną umieszczone w samochodach bojowych. Kamery zostały przekazane w ramach projektu "Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník - Nysa / Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów w okresie zimowym w rejonie Jesenik - Nysa". Projekt był współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Praděd, programu Interreg VA Czechy - Polska.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML