Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. poradnictwa specjalistycznego w punkcie konsultacyjnym 

Od stycznia 2021 r. kontynuowana jest działalność punktu konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz z rodzin w których występuje problem alkoholowy. W ramach punktu świadczone jest poradnictwo prawne, psychologiczne dla dorosłych  oraz dzieci a także poradnictwo informacyjne, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15-17:15 
Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Poradnictwo prawne - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15-17:15
Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Poradnictwo  w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz członkom rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:15-17:15
Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci - pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15:00-19:00
Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33
 
Ze względu na epidemię koronawirusa osoby korzystające z wyżej wymienionego poradnictwa proszone są o przestrzeganie zasady, że w pomieszczeniu przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z osobą wspierającą) lub dziecko z rodzicem/rodzicami. Ponadto prosi się o  zakrywanie ust i nosa oraz o dezynfekcję rąk.
    
Numer telefonu, pod który można zadzwonić aby umówić się na poradę specjalistyczną lub uzyskać informację: 502 341 936 (tylko w godzinach i dniach, w których udzielane są porady)

Wersja XML