Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca potwierdzania przez Burmistrza Głuchołaz umów dzierżawy zawieranych przez rolników

Informacja dotycząca potwierdzania przez Burmistrza Głuchołaz umów dzierżawy zawieranych przez rolników w celu o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniach społecznych rolników.


Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 tej ustawy, Burmistrz Głuchołaz - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku, na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie nie będącej:

a) małżonkiem wydzierżawiającego,

b) zstępnym lub pasierbem wydzierżawiającego,

c)  osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

 

Burmistrz Głuchołaz będzie potwierdzał również umowy zawarte w celu o którym mowa
w art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wniosek (w załączeniu) wraz z oryginałem umowy.

Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.
 

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546).

PDFWniosek.pdf (487,44KB)
 

 

Wersja XML