Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monitoring miejski - podstawowe informacje

Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Rynek 15.System monitoringu oparty jest na kamerach szybkoobrotowych, oraz kamerach stacjonarnych zlokalizowanych w centrum Głuchołaz

Rozmieszczenie i rodzaj kamer systemu monitoringu miejskiego:

 1. Kamera nr 001 - ulica Kraszewskiego 10 - obrotowa;
 2. Kamera nr 002 - ulica Bohaterów Warszawy 17 - obrotowa;
 3. Kamera nr 003 - ulica Aleja Jana Pawła II 36 "Polonia" - obrotowa;
 4. Kamera nr 004 - ulica Plac Basztowy 3 "skrzyżowanie świetlne" - obrotowa;
 5. Kamera nr 005 - ulica Opolska 2 "Most Andrzeja" - obrotowa;
 6. Kamera 006 - ulica Skłodowskiej 9 "Studnia" - obrotowa;
 7. Kamera 007 - ulica Rynek 15 - obrotowa;
 8. Kamera 008 - ulica Rynek 32 - obrotowa;
 9. Kamera 009 - ulica Moniuszki "Promenada" - obrotowa;
 10. Kamera 010 - ulica Góry Św. Anny 8 - obrotowa;
 11. Kamera 014 - ulica Marii Skłodowskiej - Curie 52 - obrotowa;
 12. Kamera 016 - ulica Parkowa 2 /Gościniec Pod Bukiem/ - obrotowa;
 13. Kamera 017 - ulica Aleja Jana Pawła II 13 "Krab" - obrotowa;
 14. Kamera 018 - ulica Kościuszki "SkatePark" - obrotowa;
 15. Kamera 019 - ulica Bohaterów Warszawy "Orlik" - obrotowa, megafon;
 16. Kamera 020 - ulica Parkowa "Muszla Leśna" - obrotowa;
 17. Kamera 021 - ulica Kościuszki 19 - obrotowa;
 18. Kamera 022 - ulica Opolska 4 - stacjonarna;
 19. Kamera 023 - ulica Kościuszki - Wita Stwosza - "przejście" - stacjonarna;
 20. Kamera 024 - ulica Wita Stwosza - stacjonarna;
 21. Kamera 025 - ulica Gen. Sikorskiego - Ligonia - stacjonarna;
 22. Kamera 026 - ulica Batorego - stacjonarna;
 23. Kamera 027 - ulica Batorego - Ligonia - "przejście" - stacjonarna;
 24. Kamera 028 - ulica Marii Skłodowskiej - Curie - "Park zmysłów" - stacjonarna;
 25. Kamera 029 - ulica Marii Skłodowskiej - Curie - "Park zmysłów" - obrotowa;
 26. Kamera 030 - ulica Marii Skłodowskiej - Curie - "Park zmysłów" - stacjonarna;
 27. Kamera 031 - ulica Kościuszki - "deptak" - stacjonarna;
 28. Kamera 032 - ulica Kościuszki - "deptak - stacjonarna;
 29. Kamera 033 - ulica Aleja Jana Pawła II 18 - "Lewiatan" - stacjonarna;
 30. Kamera 034 - ulica Korfantego 18 - obrotowa.

 

UWAGA! Z uwagi na ciągłą rozbudowę systemu monitoringu oraz awarie, uszkodzenia, prace remontowe itp. powyższy wykaz może nie oddawać aktualnego obszaru obserwacji.

 

Zadania miejskiego monitoringu wizyjnego

Zadaniem monitoringu miejskiego jest:

Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia realizowana jest poprzez stały dozór pracowników straży miejskiej polegający na obserwacji monitorowanych przestrzeni i reagowanie w przypadkach stwierdzenia sytuacji zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. W przypadkach stwierdzenia:

operatorzy podejmują stosowne działania.

Ochrona porządku publicznego  realizowana jest poprzez informowanie patroli straży miejskiej oraz policji  o zdarzeniach i zachowaniach naruszających  ład i porządek w dozorowanym obszarze w celu natychmiastowego podjęcia stosownych działań. Operatorzy monitoringu sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:

Pozyskiwanie materiału dowodowego polega na zabezpieczeniu materiału z ujawnionym czynem zabronionym i udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako  materiału dowodowego uprawnionym podmiotom, bądź przeprowadzenie czynności wyjaśniających w określonym zakresie. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia.  Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzenia.

 

Czas przechowywania nagrań i informacje na temat dostępu do nagrań

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez Monitoring Miejski Głuchołaz a obsługiwany przez Straż Miejską w Głuchołazach, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się  przez okres od 20 do 60 dni w zależności od pojemności urządzeń rejestrujących, następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne zniszczenie w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu.

Straż Miejska w Głuchołazach udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami i wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp.

Materiały z monitoringu nie są udostępniane osobom prywatnym, jak również podmiotom prowadzącym postępowania odszkodowawcze.

Wersja XML