Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O programach

Polityka prorodzinna i prosenioralna w Gminie Głuchołazy - od 2013r. w Gminie Głuchołazy funkcjonują Programy:

 

Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" ma na celu :

 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 2.  zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych (i nie tylko) poprzez system ulg i zwolnień umożliwiający korzystanie członkom takich rodzin z oferty imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych na preferencyjnych zasadach.

 

Program skierowany jest do:

 

Udział rodzin nie jest warunkowany sytuacją materialna rodziny.

 

Celem Programu "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" jest:

 1. Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych,
 2. Tworzenie warunków do integracji osób starszych,
 3. Rozwój wielu form aktywności społecznej, kulturalnej,
 4. Zwiększenie dostępności usług dla tej grupy wiekowej

 

Program ten powstał z myślą o osobach starszych, które skończyły 65 lat życia, mieszkańców gminy Głuchołazy.

 

Jak działają Programy - system ulg i zniżek

Realizacja obu Programów polega przede wszystkim na zastosowaniu szeregu ulg i zniżek mających na celu zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych członków rodzin i osób starszych. System ulg i zniżek tworzą Partnerzy Programów:  Gmina Głuchołazy i Partnerzy prywatni.

 

Dla rodzin wielodzietnych i wychowujących niepełnosprawne dziecko przewidziano mniejsze opłaty za żłobek i przedszkole. Rodzice dzieci ponoszą jedynie opłaty za wyżywienie dzieci i nie płacą tak zwanej "opłaty stałej", która jest pokrywana z budżetu Gminy.

 

Dla rodzin wielodzietnych (lub wychowujących dziecko niepełnosprawne) oraz seniorów wprowadzono ulgi (50% ceny biletu wstępu) na wszystkie imprezy organizowane przez/i w Centrum Kultury w Głuchołazach (kino, spektakle, kabarety, opery) oraz Głuchołaski Ośrodek Sportu i Rekreacji (lodowisko, kąpielisko, siłownia, zajęcia rekreacyjne i sportowe).

 

Rodziny wielodzietne (lub wychowujące dziecko niepełnosprawne) mają pierwszeństwo na otrzymanie mieszkania socjalnego w Głuchołaskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Głuchołazy.

 

Dla rodzin i seniorów zapewniono również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w centrum wolontariatu w Głuchołazach

 

Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" oraz Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" tworzą również podmioty prywatne i jednostki organizacyjne z zakresu kultury, sportu i edukacji niepowiązane z samorządem, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Programów

 

Prywatni przedsiębiorcy udzielają zniżek i ulg na oferowane usługi i produkty.

 

Zostań Partnerem Programów "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" oraz Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora"

Burmistrza Głuchołaz serdecznie zaprasza prywatnych przedsiębiorców do włączenia się do tworzenia i realizacji Programów "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" oraz Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora".  Forma i wielkość udzielonej pomocy/zniżek/ulg zależy tylko i wyłącznie od podmiotu prywatnego. Do współpracy zapraszamy zarówno podmioty lokalne jak i działające poza terenem Gminy Głuchołazy, niezależnie od sektora, czy wielkości.

 

Firmy i instytucje, które przystępują do programu są promowane przez Gminę.

 

Karta "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" i "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest posiadanie imiennej Karty, która jest ważna z dokumentem tożsamości. Kartę taką otrzymuje każdy członek rodziny oraz senior.

 

Aby otrzymać Kartę "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+" i "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych, 1 p. pok. nr 19.

Wersja XML