Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodnik - co jak, gdzie


Strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania mandatów karnych na wybrane rodzaje wykroczeń. Osoba na którą nałożono mandat karny ma prawo do odmowy jego przyjęcia. Wówczas wobec osoby będzie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Mandat należy wpłacić na numer rachunku bankowego Gminy Głuchołazy, numer podany jest na blankiecie mandatu lub w kasie Urzędu Miasta. Podpisany mandat staje się prawomocny z chwilą podpisania i może go uchylić jedynie Sąd. Odwołanie należy składać do właściwego Sądu w terminie 7 dni od momentu wystawienia mandatu.

 

W razie zagubienia mandatu kwotę należy wpłacić na konto:

Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

numer konta bankowego: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

 

Komendant Straży Miejskiej nie ma kompetencji do anulowania mandatu.    

  


 

Informacja włożona przez Straż Miejską  za szybę pojazdu nie jest równoznaczna z nałożeniem mandatu. Jest to prośba w związku z popełnieniem wykroczenia o stawienie się i złożenie wyjaśnień na tą okoliczność. Za niestawienie się w terminie nie grożą sankcje karne, natomiast wszczęte będą czynności wyjaśniające zgodnie z Art.54 Kodeksu Wykroczeń w celu skierowania wniosku do Sądu Rejonowego w Prudniku.

 

Wersja XML