Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski i druki

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 11 lutego 2021r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXX/292/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19 - więcej - PDFBurmistrz Głuchołaz informuje.pdf

Treść Uchwały - tutaj


Zwolnienie z podatku od nieruchomości

 

Więcej informacji kliknij tutaj

 


 

Wydział Inwestycji i Eksploatacji
tel. 77 40 92 110-114

 


 

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 77 40 92 109-114

 

 


 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
tel. 77 40 92 118-119

 

 


 

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 77 40 92 155-156

 


 

Wydział Finansowo-Budżetowy
Kasa: 77 40 92 164,
Referat Podatków i Opłat: 77 40 92 165-66 
Księgowość podatków i opłaty za odpady komunalne: 77 40 92 140 i 77 40 92 161


 


 

Podatek leśny - 2021

 

Podatek od nieruchomości - 2021

 

Podatek rolny - 2021


 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 77 40 92 146

 

 


 

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych
tel. 77 40 92 124-126

 

Alkohole

 

CEIDG

 

Licencje TAXI


 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 40 92 130-131

 

Harmonogramy wywozu śmieci

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Komplet dokumentacji do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

 

Deklaracje do wypełnienia elektronicznie

 

Deklaracje do wypełnienia ręcznego

 

Pozostałe wnioski

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Wersja XML