Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wichury

Postępowanie podczas silnej wichury:

 

Uwaga!

Silne, porywiste wiatry mają wpływ na nasze samopoczucie - szczególnie podatni są meteoropaci oraz osoby z dolegliwościami  układu krążenia. Ostrzeżenie o nadejściu silnych, porywistych wiatrów jest ogłaszane w mediach z wyprzedzeniem około 12-24 godzin.

 

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia:

 

Wersja XML