Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydziały

Wydział Finansowo-Budżetowy - e-mail : finanse@glucholazy.pl / podatki@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Miasta - mgr Sławomir Deko
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/158/343/wydzial-finansowo-budzetowy.html

 


 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - e-mail : umig@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje naczelnik - mgr Marzena Wróbel
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/42/150/wydzial-organizacyjno-administracyjny.html

 


 

Wydział Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy -e-mail : fundusze@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Jerzy Cembruch
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/53/155/wydzial-planowania-rozwoju-i-pozyskiwania-funduszy.html

 


 

Wydział Inwestycji i Eksploatacji - e-mail : inw@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - inż. Agnieszka Sobków
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/44/152/wydzial-inwestycji-i-eksploatacji.html

 


 

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego - e-mail : irg-referat@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Przemysław Zborowski
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/200/444/wydzial-mienia-i-zagospodarowania-przestrzennego.html

 


 

Wydział Spraw Obywatelskich - e-mail : so@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Magdalena Grześków
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/45/153/wydzial-spraw-obywatelskich.html

 


 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - e-mail : rolnictwo@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr inż. Jarosław Feret
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/46/154/wydzial-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska.html

 


 

Wydział Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej - e-mail : zp@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Joanna Sznajder
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/47/156/wydzial-planowania-zamowien-publicznych-i-dzialalnosci-gospodarczej.html

 


 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - e-mail : promocja@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Bartosz Bukała
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/48/157/wydzial-promocji-turystyki-i-sportu.html

 


 

Wydział Oświaty - e-mail : oswiata@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Krystyna Kubiszyn
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/50/159/wydzial-oswiaty.html

 


 

Inspektorat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych -e-mail : oc@glucholazy.pl
Pracą Inspektoratu kieruje Kierownik - mgr Zdzisław Orzeł
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/49/158/inspektorat-zarzadzania-kryzysowego-ochrony-ludnosci-i-spraw-obronnych.html

 


 

Urząd Stanu Cywilnego - e-mail : usc@glucholazy.pl
Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik - mgr Grażyna Struzik
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/51/160/urzad-stanu-cywilnego.html

 


 

Biuro Rady Miejskiej - e-mail : brm@glucholazy.pl
Pracą Wydziału kieruje Kierownik Biura - mgr Patrycja Kanarska
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/43/151/biuro-rady-miejskiej.html

 


 

Straż Miejska - e-mail : sm@glucholazy.pl
Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant - mgr inż. Tomasz Dziedziński
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.glucholazy.pl/52/161/straz-miejska.html

 

Wersja XML