Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura monitorowania trwałości projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie o powierzenie grantu nr 1746/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Gmina Głuchołazy zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego w załącznikach procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego dla ostatecznych beneficjentów projektu.

Grant PPGR.png

 

Załączniki:
PDFZarządzenie - monitorowanie PPGR.pdf (914,35KB)
DOCOświadczenie - monitorowanie PPGR.doc (8,16KB)

Wersja XML