Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie programów Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora i Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+

Szanowni Państwo!

W listopadzie 2022 roku Rada Miejska podjęła decyzję o kontynuacji pomocy gminy dla rodzin wielodzietnych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, a także dla każdej pełnoletniej osoby niepełnosprawnej posiadającej dokument potwierdzający stopień  niepełnosprawności, jak również dla osób w wieku 65 lat i powyżej.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać: „Program Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz „Program Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 2023-2027, które są kontynuacją Programów obowiązujących w latach poprzednich(począwszy od 2013 roku). Uczestnicy programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” na lata 2023-2027 otrzymują imienne karty, które uprawniają do korzystania z ulg i zniżek.

W  Programach biorą udział:
Centrum Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, które oferują zniżki (50%) za korzystanie z imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych lub odbywających się w powyższych jednostkach.

Ponadto w programach biorą udział podmioty prywatne oraz jednostki organizacyjne z zakresu kultury, sportu i edukacji niepowiązane z samorządem (wykaz w załączniku) 

Dodatkowo posiadacze Karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” mają pierwszeństwo w kolejce na otrzymanie mieszkania socjalnego.
Niezależnie od posiadania Karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” osoby wychowujące 3 i więcej dzieci, a także osoby wychowujące dziecko niepełnosprawne zwolnione są z opłaty tzw. stałej za przedszkole i żłobek.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://glucholazy.pl w zakładce Mieszkaniec > Program Rodzina+ i Senior

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w związku z przedłużeniem obowiązywania Programów:
„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” karty uprawniające do zniżek będą wydawane osobom, które posiadały karty wydane w latach 2018-2022 sukcesywnie bez konieczności składania nowego wniosku po weryfikacji uprawnień do otrzymania karty i pod warunkiem, że nie nastąpiła zmiana danych zawartych we wcześniej złożonym wniosku. 

Osoby, które dotychczas nie korzystały z ww. programów otrzymają karty po uprzednim złożeniu wniosku.

Szczegółowe informacje:
Urząd Miejski Głuchołazy,
Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych (pok. nr 19)
Tel. 77 409 21 26

Wersja XML