Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych

Drodzy Mieszkańcy,

 

Burmistrz Miasta Głuchołazy informuje, że z dniem 1 października 2022r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz oddziałem w Nysie.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących odbioru odpadów komunalnych prosimy o kontakt z PHU Komunalnik Sp. z o. o. pod nr tel. 77 433 06 82.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umowy z jednym z podmiotów, który wystąpił do Burmistrza Głuchołaz z wnioskiem o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy (zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.), wymienionych poniżej:

 

LP.

NAZWA FIRMY

ADRES SIEDZIBY

NUMER KONTAKTOWY

1

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9                       45-573 Opole

77 453 62 62

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32                48-303 Nysa

77 435 86 05

3

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A 50-518 Wrocław

O/Nysa ul. Morcinka 66E

48-303 Nysa

77 433 06 82

4

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.

ul. Prudnicka 43

48-210 Biała

530 575 262

5

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Plac Basztowy 3

48-340 Głuchołazy

77 409 26 31

6

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

Ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

32 231 08 58

Wersja XML