Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy chętne osoby z Ukrainy na bezpłatny kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego będzie realizowany w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą

Chęć uczestniczenia w kursie prosimy zgłaszać emailem na adres: lub osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Słowackiego 1 48-340 Głuchołazy.

W mailu prosimy o podanie:

Zapisy trwają do 30.09.2022

Wersja XML