Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Zarząd Stowarzyszenia Subregion Południowy, którego członkiem jest Gmina Głuchołazy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od dnia 5 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.glucholazy.pl/4650/1084/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-subregionu-poludniowego.html

Wersja XML