Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii

przekraczamy granice.jpeg

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I DZIAŁAŃ SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK PANDEMII

Gmina Głuchołazy wraz z polskimi i czeskimi partnerami realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. ” Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie” / „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacyjnej (poprzez wspólne warsztaty), na której nastąpi wymiana doświadczeń w zarządzaniu pandemią w poszczególnych obszarach administracji publicznej, którą zapewniają partnerzy projektu. W warsztatach wezmą udział partnerzy projektu, a także przedstawiciele innych organizacji (gmin, sił bezpieczeństwa) działających na granicy. Projekt zajmie się również możliwym wdrożeniem nowych technologii, które powinny przyczynić się do zwiększenia gotowości i zdolności partnerów projektu do realizacji swoich zadań mieszkańcom i odwiedzającym granicę. Każdy partner przetestuje określony obszar technologii i podzieli się wynikami z innymi partnerami podczas dni prezentacji. W oparciu o platformę komunikacyjną (warsztaty) i ocenę skuteczności nowych technologii, wspólnie zdefiniowane zostaną dobre praktyki (dokument dwujęzyczny). Wyniki będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka będzie zawierała podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym. Zaangażowanie partnerów w definiowanie dobrych praktyk i testowanie nowych technologii umożliwi znalezienie skutecznej (korzystnej technologicznie i ekonomicznie) drogi do wspólnej gotowości na przyszłość.

Partnerzy projektu:

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosą 121.937,00 euro, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 103.646,45 euro. Realizacja projektu nastąpi w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Głuchołazy to 15.590,00 euro.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Wersja XML