Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

800 let společné historie Glucholaz a Zlatých Hor/ 800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor

Fundusz Rozwoju Regionalnego.jpeg

Gmina Głuchołazy z czeskim partnerem realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. ” 800 let společné historie Glucholaz a Zlatých Hor/ 800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0003003 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

 

Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadomości społeczności pogranicza i zwiększenie ruchu turystycznego w regionie poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych. Projekt nawiązuje do powstania Głuchołaz, kiedy to na początku XIII w., w wyniku sporu o kopalnie złota w dzisiejszych Zlatych Horach, zostały założone Głuchołazy. Aby upamiętnić wspólne dziedzictwo obu miast, w głuchołaskim Rynku został zrekonstruowany historyczny pręgierz-symbol prawa miejskiego, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zabytkowej strefy miasta. Wydanie albumu o historii Głuchołaz oraz postawienie tablicy informacyjnej przyczyniło się do promocji dziedzictwa kulturowego i przypomniało historyczne korelacje między oboma miastami, a uroczyste odsłonięcia pręgierza, towarzyszące obchodom 800-lecia miasta, będzie wydarzeniem, które dotrze do szeroko rozumianej opinii publicznej.

 

Partnerzy projektu:

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosą 28.600,00 euro. Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 24.310,00 euro. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2022.

 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

- Rekonstrukcja historycznego pręgierza na Starym mieście w Głuchołazach

- Wykonanie tablicy informacyjnej

- Wydanie albumu o 800 letniej historii Głuchołaz

- Uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego pręgierza

Wersja XML