Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

W dniu 30 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2022 r. :

Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni zgodnie z § 4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r.(Dz.U. z 2022r., poz.1020 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001336/O/D20221336.pdf

Wersja XML