Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach istotnych z punktu widzenia ruchu turystycznego

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach istotnych z punktu widzenia ruchu turystycznego.jpeg

Nazwa zadania: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach istotnych z punktu widzenia ruchu turystycznego"

Wersja XML