Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia Burmistrza dla najlepszych uczniów Gminy Głuchołazy 2021/2022

IMG_8661.jpeg

W środę 22 czerwca z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego już po raz dwudziesty odbyła się uroczystość wyróżnienia uczniów,  którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce tj. średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. Stu osiemnastu uczniów z Gminy Głuchołazy otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce w wysokości 248 zł, listy gratulacyjne, medale oraz talony na lody. Dwudziestu jeden uczniom ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia stypendia za wyniki w nauce ufundowało Stowarzyszenie. Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w uroczystości, stypendium, dyplom, medal i talon na lody mogą odbierać w Wydziale Oświaty który mieści się przy ulicy Andersa 4. Odbiór stypendium jest możliwy po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych uczniów:

DOCLista nagrodzonych.doc (38,00KB)
 

Wersja XML