Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gmin objętych LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Brak opisu obrazka

Plakat w formacie PDF - PDFPlakat.pdf
 

Wersja XML