Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjdź, wybierz, zagłosuj …

Z dniem  28 marca 2022 rusza głosowanie na propozycje zadań złożone  w ramach naboru do Budżetu Obywatelskim Gminy Głuchołazy na 2022rok. Pula środków w tegorocznej edycji BO wynosi 200.000 zł,

Głosowanie będzie trwało do dnia 11 kwietnia 2022r.

Głosowanie będzie przeprowadzane na dwa sposoby:

1. Za pomocą modułu do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Głuchołazy www.glucholazy.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” w terminie 28.03.2022-11.04.2022 Uruchomiony specjalny moduł do głosowania otworzy się pod adresem www.glucholazy.pl  w zakładce ,,Budżet Obywatelski” -,,Głosowanie na Budżet Obywatelski 2022” . Obsługa modułu jest bardzo prosta, intuicyjna i możliwa z dowolnego komputera i urządzenia mobilnego  obsługującego przeglądarkę internetową.

2. tradycyjnie - w punkcie do głosowania w Głuchołazach: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy w terminie 11.04.2022 w godz. 8.30-17.00.

Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Gminy Głuchołazy, przy czym osoby poniżej 13 roku życia mogą głosować za zgodą opiekuna prawnego.

Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 propozycję zadania w kategorii ,,duże projekty” oraz 1 propozycję zadania w kategorii ,,małe projekty”, wybrane spośród wszystkich dopuszczonych do głosowania propozycji zadań.

Liczba propozycji zadań przyjętych do głosowania – :
-  propozycje zadań w kategorii ,,duże projekty” – 9
- propozycje zadań w kategorii ,,małe projekty” - 9

Uznanie wyniku głosownia dla propozycji zadania wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej: 200 osób głosujących w okręgu miejskim, 100 osób głosujących w okręgach wiejskich.  Za wybrane do realizacji propozycje zadań uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Jeżeli w wyniku głosowania kilka propozycji zadań otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała propozycje zadań do realizacji, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.

Pełna lista propozycji zadań dopuszczonych do głosowania oraz moduł do głosowania znajdują się na stronie www.glucholazy.pl  w zakładce ,,Budżet Obywatelski 2022”

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy? Skorzystaj z infolinii: 774092117/ 774092120.   

Wersja XML