Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 r.

Otwarty konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2022 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.glucholazy.pl/3791/1032/otwarty-konkurs-wzakresie-tworzenia-warunkow-sprzyjajacych-rozwojowi-sportu-wdyscyplinach-sportowych-oszczegolnym-znaczeniu-dla-gminy-glucholazy-w2022r.html

Wersja XML