Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista odrzuconych propozycji zadań

Lista odrzuconych propozycji zadań, które zostały złożone podczas naboru do budżetu obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2022 rok

 

Propozycja zadań w kategorii ,,duże projekty”

  1. ,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice)”- zadanie zakłada:

1) utwardzenie terenu przy Kościele w Nowym Świętowie

2) Modernizacja chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach

 

Propozycje zadań ,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice)” zakładają m.in. utwardzenie terenu przy Kościele w Nowym Świętowie. Pomimo faktu, że zgodnie z prawem Budowlanym art.29, ust.4 pkt 4)  zamierzenie przewidujące wykonanie robót budowlanych polegających na: „4) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”, nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, to jednak powyższe zapisy nie dotyczą terenów rolnych oznaczonych symbolem RIIIa. W dniu składania wniosku dz. nr 188/1  w Nowym Świętowie miała statut działki rolnej RIIIa, co powoduje, że na tej działce nie można realizować zadań polegających na utwardzeniach gruntów. W związku z powyższym niemożliwe jest skierowanie w/w propozycji zadań do dalszych prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.

 

Propozycja zadań w kategorii ,,małe projekty”

  1. ,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice)”- zadanie zakłada:

1) utwardzenie terenu przy Kościele w Nowym Świętowie

2) Modernizacja chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach

 

Uzasadnienie:

Propozycja zadań ,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice)” zakładają m.in. utwardzenie terenu przy Kościele w Nowym Świętowie. Pomimo faktu, że zgodnie z prawem Budowlanym art.29, ust.4 pkt 4)  zamierzenie przewidujące wykonanie robót budowlanych polegających na: „4) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”, nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, to jednak powyższe zapisy nie dotyczą terenów rolnych oznaczonych symbolem RIIIa. W dniu składania wniosku dz. nr 188/1  w Nowym Świętowie miała statut działki rolnej RIIIa, co powoduje, że na tej działce nie można realizować zadań polegających na utwardzeniach gruntów. W związku z powyższym niemożliwe jest skierowanie w/w propozycji zadań do dalszych prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.

Wersja XML