Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych.

Zgodnie  art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021r. poz.266 z późn.zm) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników rolnik i domownik może jednocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach: powszechnym w ZUS i rolniczym pod warunkiem:

Kwota minimalnego wynagrodzenia na  2022 r. wynosi 3 010,00 zł.

Rolnicy i domownicy, którzy spełniają  wyżej wymienione warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, ponieważ może mieć on wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W sytuacji spowodowanej ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego  okresowo (tj. w okresie zamkniętym od-do) z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, dodatkowo mogą podjąć zatrudnienie w wyżej wymienionych formach i pozostać w ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli spełnione zostały warunki art. 5b  (wymienione wcześniej) oraz art. 5a ustawy tzn.

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Wersja XML