Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Gluchołazy w 2022 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.glucholazy.pl/3630/1032/w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-dotyczacego-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-formie-dofinansowania-zadania-przez-gmine-glucholazy-w-zakresie-tworzenia-warunkow-sprzyjajacych-rozwojowi-sportu-w-dyscyplinach-sportowych-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-gminy-glucholazy-w-2022-r.html

Wersja XML