Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Izabeli Damboń-Kandziory - Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 2 lutego br. Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e mail: 


DOCFormularz uwag.doc
PDFUchwała Nr 623/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r..pdf
 

Wersja XML