Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarte konkursy ofert na: zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Głuchołazy w 2022 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.glucholazy.pl/3578/zadania-w-zakresie-kultury-fizycznej-i-sportu-wsrod-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-poprzez-upowszechnianie-roznych-dyscyplin-sportowych-na-terenie-gminy-glucholazy-w-2022-roku.html

Wersja XML