Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza II edycja program Złote Szkoły NBP

Rusza II edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia I edycji programu oraz wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród nauczycieli edycji 2020/2021, wprowadzone zostały następujące zmiany:

Założenia programu pozostały bez zmian, w każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyny są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych bezpiecznym finansom tj. lekcji z ekonomią, debaty szkolnej i warsztatu uczniowskiego. Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP. Certyfikat z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, które najlepiej przeprowadzą wymagane zadania. Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce i wyróżnienia w tej edycji oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wysokość nagród:

Przewidziane jest również przydzielenie Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP, każda w wysokości 15 000 zł.

Do programu szkoły zgłaszają nauczyciele za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.zloteszkoly.nbp.pl. Nauczyciele biorący udział w I edycji programu logują się na swoje konta używając już posiadanego loginu i hasła. Natomiast nowi nauczyciele rejestrują się na platformie. Kolejne kroki to zgłoszenie szkoły i drużyny do programu oraz przesłanie relacji z przeprowadzonych zadań (realizowanych stacjonarnych, on-line lub hybrydowo). Termin nadsyłania relacji z zadań upływa 28 lutego 2022 r. Aktualności i szczegóły dotyczące programu są na stronie www.nbp.pl/zloteszkoly.

Ogłoszenie laureatów edycji 2021/2022 programu Złote Szkoły NBP nastąpi do końca kwietnia 2022 r.

Informacje o II edycji programu:

 1. Czym jest program Złote Szkoły NBP: https://youtu.be/9c_3xrd7Qh0
 2. Jaki jest temat II edycji: https://youtu.be/XeDGVpWzCrI
 3. Jakie są zadania II edycji: https://youtu.be/CI3Bn_cyC8Y
 4. Jakie są nagrody II edycji: https://youtu.be/I8bC0QJYgpQ
 5. PDFBezpieczni w finansach osobistych.pdf
   
Wersja XML