Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Głuchołaz i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach

Władze Samorządowe Gminy Głuchołazy wyrażają zaniepokojenie planami zmniejszenia przez Sejm RP subwencji oświatowej przekazywanej dla szkół. Problem zmniejszenia subwencji oświatowej dotyczy całego kraju, w tym również szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy.

Dostrzegając problem i niebezpieczeństwo ograniczenia środków, solidaryzujemy się z apelem radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, który sprzeciwia się obniżeniu wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022.

W związku z powyższym na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach zostanie przygotowany projekt uchwały wyrażający sprzeciw wobec ograniczenia subwencji oświatowej na ww. edukację.

 

Burmistrz Głuchołaz i Przewodniczący Rady Miejskiej

Wersja XML