Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej

Brak opisu obrazka

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej

Dofinansowanie: 170 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 246 000 zł

Wersja XML