Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22 grudnia 2021 r. o godzinie 9:30 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf
   
 4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf
   
 5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.pdf
   
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 rok.pdf
   
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.pdf
   
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.pdf
   
 9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.pdf
   
 10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie wsi Charbielin.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie wsi Charbielin.pdf
   
 11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.pdf
   
 12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych w Głuchołazach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych w Głuchołazach.pdf
   
 13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.pdf
   
 14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2022 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2022 rok.pdf
   
 15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.pdf
   
 16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem obchodów 800-lecia Miasta Głuchołazy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem obchodów 800-lecia Miasta Głuchołazy.pdf
   
 17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf
   
 18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz.pdf
   
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie XLI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

W przypadku chęci uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej proszę o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Miejskiej tel. 77 40 90 150/151

Wersja XML