Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X jubileuszowa konferencja popularnonaukowa seniorzy polsko-czeskiego pogranicza

„Trudna droga do wolności” to temat konferencji popularnonaukowej pn. „Seniorzy Polsko-Czeskiego Pogranicza”. Spotkanie odbyło się we wtorek, 7 grudnia, w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach.

Gmina Głuchołazy współfinansowała organizację konferencji, a Burmistrz Głuchołaz objął wydarzenie patronatem. Spotkanie studentów UTW patronatem objął także Rektor PWSZ w Nysie.  

W konferencji wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, których podczas rozpoczęcia spotkania oficjalnie powitała Jolanta Gawlik, prezes UTW im. Marii Bilwin w Głuchołazach. Wśród nich byli:

Ze względu na obostrzenia pandemiczne w konferencji stacjonarnie nie mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Dlatego organizatorzy zapewnili transmisję wideo z obrad, którą można było oglądać na żywo w Internecie.  

Otwarcia Konferencji dokonał dr Piotr Bernat, który w swoim wystąpieniu poruszył współpracę polsko-czeską w ujęciu historycznym. Następnie głos zabrał Jan Rotter prezentując współpracę polsko-czeską w ujęciu instytucjonalnym.

Wśród zaproszonych gości byli prelegenci, którzy w swoich wystąpieniach poruszali tematy związane z dążeniem do wolności. Prelegent z Czech, mgr Kvetoslaw Growka, omówił temat historii Czech na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Przedstawiciel UTW z Nowej Rudy podzielił się z zebranymi swoimi przeżyciami z okresu stanu wojennego. Natomiast przedstawiciel UTW z Głuchołaz, poruszył temat ukształtowania granicy państwowej na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. Prelegent reprezentujący UTW z Nysy przedstawił, jak przebiegała granica państwowa między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Rumunii w latach 1921-1939.

W konferencji uczestniczył także wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, który przedstawił współpracę Polsko – Czeską w latach 2002-2017 na przykładzie uczelni z Nowej Rudy, Nysy i Legnicy.

Organizatorzy podsumowując konferencję stwierdzają, że w przyszłości na spotkania o takich tematach będą zapraszać młodzież szkolną.

 

IMG_0120.jpeg

Wersja XML