Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w podatkach

W związku licznymi pytaniami dotyczącymi zmian w podatkach na rok 2022 w Gminie Głuchołazy wyjaśniamy dlaczego konieczny jest wzrost stawek podatku od nieruchomości? Tłumaczymy także, jak wyglądają stawki w Gminie Głuchołazy na tle innych gmin województwa opolskiego?

Ostatnia zmiana stawek podatku od nieruchomości w Gminie Głuchołazy miała miejsce w listopadzie 2019 roku ze skutkiem na 2020 rok.

W 2020 roku większość gmin Powiatu Nyskiego i pozostałych gmin w kraju podniosła stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok. Natomiast w Gminie Głuchołazy na 2021 rok nie zwiększono stawek podatku. Co więcej, zarówno w 2020 r., jak również w 2021 r. wprowadzono zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Od 2019 roku zaszło wiele zdarzeń negatywnie wpływających na budżety samorządów (gmin), w tym Gminy Głuchołazy, zarówno na dochody jak i na wydatki.

Oto najbardziej istotne z nich:

Inflacja
W 2020 roku wyniosła 3,4 %. W 2021 roku prawdopodobnie osiągnie wartość 7-8 %, a na 2022 rok szacuje się, że może dojść do 10 %. Czyli łącznie od ostatniej zmiany stawek podatkowych to ok. 22 %. Inflacja skutkuje wyższymi wydatkami gminy, m.in. na utrzymanie i remonty obiektów gminnych, dróg, oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej, funkcjonowanie transportu publicznego, organizowanych imprez, itd.

W niektórych przypadkach (bardzo znaczących dla budżetu gminy) wzrost kosztów jest dużo wyższy od wskaźnika inflacji. Na przykład w 2022 roku po przeprowadzonych przetargach nastąpi wzrost stawek za energię elektryczną o 48% w stosunku do roku 2021 czego skutkiem będą wyższe wydatki na ten cel o ok. 0,5 mln zł. Po przetargu ceny gazu w 2022 rok dla gminy również wzrosną o ok 50% w stosunku do poziomu z 2021 r. Wzrost płac i ceny paliw zwiększy koszty funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie gminy o ok. 0,25 mln zł.

Zmiany w podatku PIT (Nowy Ład)
W 2022 roku wejdzie w życie zmiana zasad funkcjonowania podatku PIT uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, tzw. „Nowy Ład”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do budżetu gminy wraca ok. 37% podatku PIT, jaki płacą mieszkańcy danej gminy. W ostatnich latach po spektakularnym spadku bezrobocia w gminie i wzroście poziomu płac (a tym samym wysokości płaconego podatku PIT) ten dochód do budżetu Gminy Głuchołazy stał się najbardziej znaczący i dochodził do ok. 20 mln zł.

W ramach „Nowego Ładu” (zwiększenie kwoty wolnej od podatku z obecnej 8 tys. zł do 30 tys. zł, likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) od 2022 roku nastąpi zmniejszenie wpływów z tytułu podatku PIT do budżetu gminy o ok. 1,6 mln zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego
W 2020 roku nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia z 2600 zł do kwoty 2800 zł. Natomiast w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3010 zł. Od ostatniej zmiany stawek podatkowych wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie wynosił 34 %. Wzrost kosztów wynagrodzeń z tego tytułu, pracowników zatrudnionych w jednostkach gminnych, szacuje się ok. 0,7 mln zł.

Niedostosowanie subwencji oświatowej
Wzrost subwencji oświatowej (środków otrzymywanych z Budżetu Państwa na funkcjonowanie oświaty) w 2021 roku i w 2022 roku nie pokrywa wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty, m.in. wynikającego z inflacji, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, itd.

Wzrost liczby mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Wskutek wzrostu liczby mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, a także stawek za ich umieszczenie gmina będzie musiała w 2022 roku wydać więcej o 0,4 mln w stosunku do roku 2021.

Wzrost stopy procentowej NBP, tj. oprocentowania kredytów
Wskutek szalejącej inflacji NBP podnosi i nadal (wg zapowiedzi) będzie podnosił stopy procentowe, a tym samym oprocentowanie kredytów. Gmina Głuchołazy, podobnie jak każda gmina w Polsce, posiada kredyty do spłaty. Zwiększenie oprocentowania kredytów (koszt obsługi zadłużenia gminy) wzrośnie o kilkaset tys. zł.

W wyniku powyższych zmian negatywne skutki finansowe dla budżetu Gminy Głuchołazy od 2020 roku do końca 2022 roku szacuje się na ok. 6,5 mln zł. Natomiast wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku średnio o ok. 8-10 % spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy o kwotę ok. 0,9 mln. zł.

Jak wykazano powyżej zwiększenie stawek podatkowych tylko w części pozwala zbilansować budżet gminy. Konieczne stało się podjęcie wielu innych działań, w tym m.in.: ograniczenie lub rezygnacja z wielu zadań, nie uwzględniono dużej ilości wniosków do budżetu gminy na 2022 rok, itd.

Stawki podatkowe na 2022 zostały zmienione w następujących kategoriach:

 1. Zwiększenie stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,82 zł za 1m2 do 0,90 zł za 1m2 przy ustawowej stawce maksymalnej 1,03 zł,
 2. Zwiększenie stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,34 zł od 1 m2 do 0,38 zł od 1 m2 przy ustawowej stawce maksymalnej 0,54 zł,
 3. Zwiększenie stawki podatku od powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 21,00 zł za 1m2 do 23,00 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 25,74 zł,
 4. Zwiększenie stawki podatku od powierzchni budynków mieszkalnych z 0,79 zł za 1m2 do 0,84 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 0,89 zł,
 5. Zwiększenie stawki podatku od powierzchni budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 4,61 zł za 1m2 do 5,00 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 5,25 zł,
 6. Zwiększenie stawki podatku od powierzchni budynków letniskowych z 7,62 zł za 1m2 do 8,00 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 8,68 zł,
 7. Zwiększenie stawki podatku od powierzchni budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 6,20 zł za 1m2 do 6,80 zł za 1m2, przy ustawowej stawce maksymalnej 8,68 zł,

Poniżej, dla porównania, przedstawiamy powyższe kategorie stawek podatków w Gminie Głuchołazy i innych gminach Powiatu Nyskiego oraz kilku gmin z Województwa Opolskiego, które już dokonały zmian stawek podatkowych. Według napływających informacji prawie wszystkie gminy w br. podniosą stawki podatku od nieruchomości - są zmuszone do tego głównie aktualną sytuacją makroekonomiczną.

Lp.

Nazwa JST

Stawka - budynki związane z prowadzeniem działalności gosp.

Stawka - grunty związane z prowadzeniem działalności gosp.

Stawka - budynki mieszkalne

Stawka - grunty pozostałe

Stawka - budynki pozostałe

1

Gmina Głuchołazy przed korektą

21,00

0,82

0,79

0,34

6,20

Gmina Głuchołazy po korekcie

23,00

0,90

0,84

0,38

6,80

2

Gmina Otmuchów

25,74

1,03

0,89

0,54

8,68

3

Gmina Korfantów

23,95

1,03

0,89

0,49

7,08-8,68

4

Gmina Pakosławice

24,50

1,00

0,87

0,28

4,25

5

Gmina Prudnik

22,49-23,56

0,97

0,81

0,50

7,91-8,47

6

Miasto Opole

25,70

1,01

0,88

0,45

6,05-8,39

7

Miasto Brzeg

25,74

1,03

0,89

0,54

8,68

8

Gmina Niemodlin

24,00

1,00

0,89

0,50

6,80

9

Gmina Lewin Brzeski

23,10

1,00

0,86

0,48-0,54

6,80-8,68

10

Gmina Krapkowice

24,62

1,00

0,76

0,38

7,08

11

Gmina Skarbimierz

25,74

1,03

0,55

0,54

7,50

12

Gmina Kietrz

23,00

0,95

0,86

0,47

7,55

13

Gmina Głubczyce

11,80-23,50

0,43-0,90

0,80

0,40

8,00

14

Gmina Praszka

23,68

0,92

0,79

0,50

6,80

15

Gmina Tułowice

23,14

1,01

0,81

0,48

6,99

16

Gmina Biała

25,54

1,03

0,89

0,46

5,66

17

Gmina Kędzierzyn-Koźle

21,50-25,28

0,87

0,60

0,31

8,02

18

Gmina Komprachcice

25,74

1,03

0,89

0,51-0,52

6,36-8,68

19

Gmina Lubsza

25,00

1,03

0,89

0,54

6,00

20

Gmina Olszanka

25,74

1,03

0,89

0,54

5,80

21

Gmina Ozimek

25,27

1,00

0,85

0,53

8,51

22

Gmina Gorzów  Śląski

21,19

0,96

0,83

0,45

8,35

23

Gmina Prószków

24,00

0,97

0,85

0,49

6,00-8,68

24

Gmina Strzelce Opolskie

24,86

0,98

0,83

0,40

6,74

25

Gmina Byczyna

23,93

0,98

0,83

0,48

8,10

26

Gmina Kluczbork

24,35

0,99

0,85

0,49

6,69

27

Gmina Zdzieszowice

24,36

1,02

0,77

0,28

5,40

28

Gmina Zębowice

22,50

1,03

0,85

0,45

8,00

29

Gmina Wilków

25,29

1,01

0,87

0,53

8,53

Stawka maksymalna

25,74

1,03

0,89

0,54

8,68

 

Jak widać w powyższej tabeli Gmina Głuchołazy nie wprowadziła maksymalnych dopuszczonych prawem stawek podatkowych do czego zmuszonych jest wiele gmin w naszym województwie.

Poniżej przedstawiamy przykładowy roczny wzrost podatku dla określonych przedmiotów opodatkowania:

 1. W przypadku mieszkania o powierzchni 60 m2 kwota podatku wyniesie 73 zł rocznie - nastąpi wzrost podatku o 5 zł rocznie / 42 gr miesięcznie.
 2. W przypadku domu o powierzchni 120 m2 z garażem o powierzchni 16 m2 na działce o powierzchni 5 arów kwota podatku wyniesie 400 zł rocznie – nastąpi wzrost podatku o 36 zł rocznie / 3 zł miesięcznie.
 3. W przypadku lokalu użytkowego o powierzchni 100 m2w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (np. baru), kwota podatku wyniesie 2390 zł rocznie - nastąpi wzrost podatku o 208 zł rocznie / 17,3 zł miesięcznie.
 4. W przypadku lokalu użytkowego o powierzchni 1510 m2 na działce o powierzchni 66 arów (np. zakład produkcyjny, market) kwota podatku wyniesie 40 686 zł rocznie - nastąpi wzrost podatku o 3 550 zł rocznie / 296 zł miesięcznie.

Należy także podkreślić, że Burmistrz Głuchołaz, na podstawie obowiązującego przepisu, wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zaopiniowanie możliwości wprowadzenia zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, tj. wprowadzenie niższych stawek dla tzw. małych przedsiębiorców i obecnie uchwalonej dla pozostałych (23,00 zł/m2). Zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku pozytywnego zaopiniowania takiego rozwiązania przez UOKiK w terminie umożliwiającym zastosowanie takiego rozwiązania w 2022 roku Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej w Głuchołazach podjęcie stosownej uchwały radykalnie zmniejszającej podwyżkę podatku od nieruchomości dla tzw. małych przedsiębiorców.

Wersja XML