Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 09:30 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy Głuchołazy w tym o działalności CIT w 2021 r. oraz o przygotowaniu do turystycznego sezonu zimowego 2021-2022.
 3. Informacja na temat dotychczasowych przygotowań do obchodów 800-lecia Miasta Głuchołazy w 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf (1,49MB)
   
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf (3,73MB)
   
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/311/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXII-311-21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.pdf (224,61KB)
   
 9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (249,00KB)
   
 10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Bur.pdf (339,69KB)
   
 11. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Wersja XML