Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z "Biegu Przyjaźni Na Pograniczu Polsko-Czeskim"

Fundusz Rozwoju Regionalnego.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, Przekraczamy granice
 

Projekt pn " Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Operacja została zrealizowana zgodnie z umową nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0009/0002369. Projekt miał na celu wzmocnienie i rozwijanie istniejącej sieci integracji różnych grup społecznych i środowiskowych pogranicza polsko-czeskiego, zwiększenie promocji zasobów kulturowych, sportowych obszaru oraz podniesienie świadomości w temacie prowadzenia aktywnego stylu życia. Celem szczegółowym operacji była aktywizacja mieszkańców Polski i Czech, szczególnie Głuchołaz i Zlatych Hor poprzez udział w wydarzeniu sportowym tj. podczas Biegu Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim.  Organizatorem wydarzenia była Gmina Głuchołazy przy współudziale miasta partnerskiego - Zlate Hory (RC). Impreza sportowa odbyła się w dniu 18.09.2021 r., udział był bezpłatny. W ramach ,,Biegu Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim” odbyły się:

1. Biegi dzieci i młodzieży (do 1000m) w Głuchołazach. Rywalizacja biegowa odbyła się  w 15 biegach w różnych kat. wiekowych. W biegach uczestniczyły dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież szkół średnich z Gminy Głuchołazy, Zlatych Hor, z Polski i z Czech. Najlepsi w biegach, w poszczególnych kategoriach, dostali puchary i nagrody rzeczowe.

2. Sztafeta Przyjaźni - bieg sztafetowy na dystansie 8 km (4 x 2km).W biegu udział wzięły 4 (z 5 planowanych) drużyny czteroosobowe ( 2 kobiety, 2 mężczyzn) reprezentujące jednostki budżetowe i służby mundurowe z pogranicza polsko-czeskiego: Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Miejski w Zlatych Horach, Komisariat Policji z Głuchołaz, ,,Wodociągi” Sp. z o.o. z Głuchołaz. Klasyfikacja biegu: 1 m. – Urząd Miejski Głuchołazy, 2 m. - Komisariat Policji Głuchołazy, 3m. –,,Wodociągi” Sp. z o.o. Głuchołazy, 4m. – Urząd Miejski Zlat Hory. Każda z drużyn otrzymała puchar, a wszyscy zawodnicy sztafety Przyjaźni otrzymali nagrody rzeczowe.

3. Bieg Główny  na dystansie 12 km. Trasa biegu przebiegała drogą asfaltową przez malownicze tereny pogranicza i była transgraniczna : start – ul. Al. Jana Pawła II, Parkowa, Lompy, droga powiatowa nr 411 przez granicę polsko-czeską (Konradów-Zlate Hory), do Zlatych Hor z nawrotem pod Urzędem Miejskim w Zlatych Horach  i z powrót tą samą trasą do mety. Prawo do startu mieli  zawodnicy niemundurowi z Polski i z Czech oraz zawodnicy reprezentujący służby mundurowe z Polski i z Czech. Dla wszystkich uczestników przygotowano atrakcyjny pakiet startowy (numer startowy, pamiątkowa koszulka, talon na posiłek regeneracyjny). Do biegu zgłosiło się 182 zawodników, odebrało pakiety startowe-138 uczestników, wystartowało w biegu–136 zawodników, ukończyło bieg–133 biegaczy. Najstarszy biegacz miał 70 lat a najmłodszy 18 lat. Każdemu uczestnikowi biegu na trasie był mierzony czas elektronicznie Każdy po pokonaniu trasy otrzymał pamiątkowy medal. Najszybszym zawodnikiem biegu był Jakub Nalepa z Głuchołaz, a najszybszą kobietą na trasie była Anna Ficner. Zawodnicy zostali skwalifikowani w 2  klasyfikacjach: 1.mundurowi- kat. kobiet i kat. mężczyzn; 2.niemundurowi:  -kat. kobiet oraz kat. mężczyzn. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary.  Wręczono również dodatkowe nagrody rzeczowe (spośród uczestników biegu głównego) dla: najlepszego zawodnika z Polski, Czech, Zlatych Hor, Głuchołaz, najstarszego zawodnika  i najstarszej zawodniczki, najlepszej zawodniczki z Polski, Czech, Zlatych Hor, Głuchołaz. Na czas trwania wydarzenia zapewnione zostało  zabezpieczenie medyczne, sanitarne, techniczne, ochrona. Partner czeski zapewnił zawodników do Biegu Przyjaźni z terenu Czech, obsługę techniczną po stronie czeskiej biegu głównego, promocję projektu na terenie Czech. Partner polski zapewnił zawodników do Biegu Przyjaźni z terenu Gminy Głuchołazy, obsługę techniczną imprezy, opiekę medyczną na czas trwania wydarzenia, napoje w czasie i po biegach oraz posiłek regeneracyjny po biegu głównym, elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie sanitarne, ochronę, promocję projektu po polskiej stronie.Do promocji wydarzenia wykorzystano banery, plakaty, komunikaty organizacyjne. Ponadto informacja o projekcie została umieszczona na stronach internetowych partnerów.

Wersja XML