Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabor wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Termin składania wniosków: od 15.09.2021r. do 21.09.2021 r.

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 25.000 zł brutto.

Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 w godz.: 7-15, pok. nr 5 biuro podawcze.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Termin rozpatrywania wniosków do  30 dni od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji link do ogłoszenia naboru:

image_gallery_display.jpeg

https://nysa.praca.gov.pl/-/15157714-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Wersja XML