Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim

Komunikat Biegu Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim Głuchołazy - Zlate Hory - Głuchołazy 18 września 2021 r. "Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko - czeskim" jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa. Przekraczamy granice.

I. Cel Biegu Przyjaźni:

II. Organizator:
Gmina Głuchołazy

III. Partner:
Mesto Zlate Hory

IV. Termin, miejsce i opis trasy Biegu Przyjaźni:
Bieg odbędzie się 18 września 2021 r., start godzina 14:00.
START - META Głuchołazy al. Jana Pawła U (biuro zawodów czynne od 10:00).
Trasa Biegu Przyjaźni przebiegać będzie drogą asfaltową w terenie pagórkowatym ulicami:
Jana Pawła II, Parkowa, Lompy następnie drogą nr 411 przez granicę polsko-czeską do Zlatych Hor z nawrotem pod Urzędem Miejskim w Zlatych Horach i powrót do Głuchołaz tą samą trasą do METY.
Dla biegu ustala się limit 200 uczestników.

V. Program zawodów:

VI. Warunki uczestnictwa w Biegu Przyjaźni:

VII. Klasyfikacja w Biegu Przyjaźni:
Bieg na dystansie 12 km klasyfikacja generalna kobiet (K) i mężczyzn (M) mundurowych i niemundurowych.

VIII. Nagrody:

  1. Bieg Przyjaźni - Bieg Służb Mundurowych 12 km klasyfikacja generalna mundurowych:
  1. Bieg Przyjaźni - Bieg Służb Mundurowych 12 km klasyfikacja generalna niemundurowych:

Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika z Polski i Czech, najlepszego zawodnika i zawodniczki z Głuchołaz i Zlatych Hor, najlepszego zawodnika i zawodniczki z Opolszczyzny oraz dla najstarszego i najstarszej zawodniczki. Ponadto organizator przewiduje inne wyróżnienia;

Biegi dzieci i młodzieży: I miejsca puchary.

IX. Postanowienia końcowe i informacje różne:

X. Zgłoszenia do 15 września 2021 r.:

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 40 92 119, +48 77 40 92 118
fax.+48 77 40 92 101
e-mail:

Potwierdzenie udziału w biegu - osobiście w dniu zawodów w Biurze Zawodów - ostatecznie do godz. 12:30;

W sprawach zakwaterowania informacji udziela Centrum Informacji Turystycznej
e-mail: , tel. +48 77 439 43 60, +48 77 439 14 53 w godz. 8:00 -17:00 (poniedziałek - piątek) i 9:00 -14:00 (sobota - niedziela).
 

Wersja XML