Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim

czpl.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Gmina Głuchołazy wraz z czeskim partnerem realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. ,,Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim“ nr. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002369 który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 14.477,00euro, pokrycie finansowe projektu będzie zapewnione ze środków finansowych z budżetu  Gminy Głuchołazy – 1447,00 euro, krajowe środki publiczne - 2171,55 euro, środki finansowe z budżetu państwa – 723,85 euro oraz współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 12305,45 euro. Dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowalnych.

Celem mikroprojektu jest  wzmocnienie i rozwijanie istniejącej sieci integracji różnych grup społecznych i środowiskowych pogranicza polsko-czeskiego, zwiększenie promocji zasobów kulturowych, sportowych obszaru oraz podniesienie świadomości w temacie prowadzenia aktywnego stylu życia. Celem szczegółowym jest aktywizacja mieszkańców Głuchołaz i Zlatych Hor w wydarzeniu sportowym tj. podczas Biegu Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim. Tradycje biegowe na naszym pograniczu są duże. Od lat organizowany jest Bieg Służb Mundurowych, w którym starowali zawodnicy nie mundurowi oraz zawodnicy reprezentujący służby mundurowe z Polski i z Czech. W ostatnim okresie nastąpił wzrost zainteresowania biegami, szczególnie wśród młodzieży, osób dorosłych. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania kultury Polski i Czech oraz popularyzacja sportu szczególnie biegów. Dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi, instytucjami z obu stron granicy, dojdzie do lepszej stymulacji i wykorzystania potencjału społecznego i kulturowego, co wpłynie na podniesienie jakości życia na pograniczu polsko-czeskim. Działania w projekcie nastawione są na pobudzenie współpracy instytucji z Polski i Czech w zakresie sportu.
 

Termin i miejsce wydarzenia: 18 września 2021r.Głuchołazy, Zlate Hory. W okresie 1.08 – 17.09.2021r. prowadzone będą działania przygotowawcze związane z zakupami niezbędnych usług oraz organizacją imprezy. Zasadnicza część projektu odbędzie się w dniu 18 września 2021r: Bieg Przyjaźni. Harmonogram imprezy sportowej: 1.Biegi dzieci i młodzieży; 2. Sztafeta Przyjaźni; 3. Bieg główny. 4. Uroczyste podsumowanie. Biegi dzieci i młodzieży - biegi dla dzieci i młodzieży z terenu miejskiego i wiejskiego na krótszych dystansach w kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt. Sztafeta Przyjaźni - dystans 8 km (4x2km). W sztafecie wezmą udział drużyny czteroosobowe reprezentujące m.in. Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Miejski Zlate Hory, Policjantów, Strażaków. Bieg Przyjaźni - bieg główny - na dystansie 12 km, na trasie Głuchołazy - Zlate Hory-Głuchołazy. W biegu wystartują zawodnicy nie mundurowi z polski i Czech oraz zawodnicy reprezentujący służby mundurowe z Polski i z Czech. Po zakończeniu rywalizacji sportowej i ogłoszeniu wyników odbędzie się uroczyste podsumowanie - wręczenie nagród oraz pucharów. Organizacja wydarzenia przyczyni się do popularyzacji biegów, w szczególności wśród najmłodszych. Wydarzenie pozwoli całym rodzinom na wzięcie w nim udziału - dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków jednocześnie integrując poszczególne grupy społeczne i środowiskowe.
 

Akcja promocyjna projektu odbywać się będzie poprzez: rozwieszenie banerów oraz plakatów, rozpowszechnienie komunikatów organizacyjnych, umieszczenie informacji o wydarzeniu na stronach internetowych partnerów, mediach społecznościowych, informowanie w dniu wydarzenia o dofinansowaniu.

Partnerzy projektu:

Wersja XML