Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 26 czerwca 2021 r. zakończyła się dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy. Umowa ta obowiązywała przez ostatnie cztery lata. W międzyczasie zmianie uległy zasady segregacji odpadów z systemu dwupojemnikowego na system pięciopojemnikowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:

W związku z powyższym każda nieruchomość zostanie wyposażona:

  1. w zabudowie jednorodzinnej w:
  1. w zabudowie wielorodzinnej w pojemnik na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

W związku z zakończeniem umowy Gmina ogłosiła w dniu 18.12.2020 r. przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do organu wpłynęła oferta, która określiła kwotę za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych w wysokości 935,44 zł., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało kwotę ok. 40 zł./m-c. Kwota ta znacznie przekraczała budżet przewidziany na realizacje tego zadania jak również byłaby nie do zaakceptowania przez naszych mieszkańców.

W związku z powyższym unieważniono I przetarg i ogłoszono nowy (dnia 19.03.2021 r.) z tym, że w celu obniżenia kosztów obsługi sytemu wprowadzono następujące zmiany:

W wyniku rozstrzygnięcia II przetargu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 Mg odpadów uległa obniżeniu i tak w przypadku odpadów zmieszanych wyniosła 804,60 zł/Mg. 

Uzyskana cena z II przetargu pozwoliła nam na obniżenie stawki (w stosunku do ceny zaproponowanej w I przetargu) do kwoty 26 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku posiadania kompostownika w zabudowie jednorodzinnej) i 27 zł/mieszkańca/m-c, która obowiązywać będzie od dnia 01 sierpnia 2021 r.

Poniżej przedstawiono stawki, które obowiązują w gminach województwa opolskiego:

 

GMINA

GŁUBCZYCE *

GMINA GRODKÓW

GMINA KORFANTÓW

GMINA

 NYSA *

OPŁATA

MIESIĘCZNA

ODPADY SEGREGOWANE

28 zł od osoby miesięcznie

24 zł od osoby miesięcznie

26 zł od osoby miesięcznie

22 zł od osoby miesięcznie

ODPADY NIESEGREGOWANE

84 zł od osoby miesięcznie

48 zł od osoby miesięcznie

52 zł od osoby miesięcznie

44 zł od osoby miesięcznie

WYSOKOŚĆ ZNIŻKI ZA KOMPOSTOWNIK

8zł od jednego gospodarstwa domowego

1 zł od osoby miesięcznie

1 zł od osoby miesięcznie

2 zł od osoby miesięcznie

 

GMINA KRAPKOWICE

GMINA

OPOLE

GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE **

GMINA PRUDNIK *

OPŁATA

MIESIĘCZNA

ODPADY SEGREGOWANE

28 zł od osoby miesięcznie

16,00 zł  miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej nieruchomości

28 zł od osoby miesięcznie

25 zł od osoby miesięcznie (do 4 osób)

19,50 zł miesięcznie od 5 osób

13,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby

26 zł od osoby miesięcznie

ODPADY NIESEGREGOWANE

90 zł od osoby miesięcznie

56 zł od osoby miesięcznie

75 zł od osoby miesięcznie

58,50 zł miesięcznie od 5 osób

40,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby

52 zł od osoby miesięcznie

WYSOKOŚĆ ZNIŻKI ZA KOMPOSTOWNIK

2 zł od osoby miesięcznie

1,50 zł od osoby miesięcznie

1 zł od osoby miesięcznie

brak

 

* - odpady odbierane przez gminną spółkę
** - związek międzygminny

Wersja XML