Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Operacja "Pumptrack w Głuchołazach dla każdego"

Pumptrack.jpeg

Operacja "Pumptrack w Głuchołazach dla każdego”

 

Operacja "Pumptrack w Głuchołazach dla każdego” mająca na celu umożliwienie lokalnej społeczności dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę pumptracku w Głuchołazach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu  8 czerwca 2021r. Gmina Głuchołazy podpisała z Województwem Opolskim umowę o przyznaniu pomocy nr 00702-6935-UM0811225/21  na realizację operacji pn. ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce realizacji: województwo opolskie, powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Głuchołazy
Zakres projektu: W ramach operacji przewidziano budowę toru typu pumptrack w Głuchołazach.

Zakres rzeczowy projektu zakłada: przygotowanie i przystosowanie terenu pod inwestycję, budowę toru pumptrack o długości w rzucie - 100 mb w technologii nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości warstwy jezdnej toru - min.1,7m. z placykami startowymi w strefie wjazdu, wykonanie nasypów z warstwy ziemi urodzajnej z warstwą  trawiastą  na skarpach i pól wewnętrznych obiektu , wykonanie fragmentów pól wewnętrznych obiektu w nawierzchni żwirkowej, montaż tablicy z regulaminem, nasadzenie drzew i krzewów liściastych, montaż latarni solarnej.

Efekt realizacji: efektem realizacji operacji będzie powstanie nowego miejsca w Głuchołazach przestrzenią dla lokalnej społeczności do aktywności sportowej na świeżym powietrzu.

Beneficjent: Gmina Głuchołazy
Planowany koszt inwestycji: 255 938,99  zł,
Przyznana kwota dofinansowania: 127 260,00zł.

 


 

Zakończenie realizacji operacji  "Pumptrack w Głuchołazach dla każdego”

 

W listopadzie 2021 r. zakończyła się rzeczowa realizacja operacji ,,Pumptrack w Głuchołazach dla każdego” mającej na celu umożliwienie lokalnej społeczności dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę  pumptracku w Głuchołazach, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach operacji  został wybudowany tor typu pumptrack w Głuchołazach.

Zakres rzeczowy projektu zakładał: przygotowanie i przystosowanie terenu pod inwestycję, budowę toru pumptrack montaż tablicy z regulaminem, nasadzenie drzew i krzewów liściastych, montaż latarni solarnej.

Efektem realizacji operacji  jest powstanie nowego miejsca spotkań w Głuchołazach dla lokalnej społeczności oraz do aktywności sportowej na świeżym powietrzu.

Etap realizacji: złożono wniosek o płatność

Beneficjent: Gmina Głuchołazy                                                                                                                          
Całkowity koszt inwestycji: 260 535,82 zł,                                                                                              
Kwota dofinansowania: 127 260,00zł.                                                                                        

Wersja XML