Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do usuwania azbestu

W związku z realizacją "PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032", Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.

Nabór wniosków trwa od 2 czerwca 2021r. do 28 czerwca 2021r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok.5, (parter) komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok. 5 (parter) oraz ze strony internetowej www.glucholazy.pl

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Głuchołazy otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok.5 (parter) w godzinach pracy Urzędu - tel. (77) 409 21 30, (77) 409 21 32

DOCDGN_inwentaryzacja_azbestu_wzor.doc (23,00KB)
DOCocena_stanu.doc (37,00KB)
DOCwniosek_o_dofinansowanie 2021.doc (49,00KB)
 

Wersja XML