Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Unia Europejska.jpeg Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.jpeg

 

Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00033-65170-UM0810062/19 dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-2021.

WARTOŚĆ PROJEKTU 

całkowite koszty kwalifikowane: 987 184,17 zł,

kwota dofinansowania (63,63% kwalifikowanych): 500 000,00 zł

OPIS PROJEKTU

w ramach zadania wykonany zostanie remont budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach, m.in.: rozbiórki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, roboty murowe, instalacyjne roboty elektryczne, wykonanie przyłączy.

CEL REALIZACJI PROJEKTU 

Zwiększenie dostępu mieszkańców miejscowości do oferty kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Burgrabicach.

Stopień realizacji:  w trakcie realizacji

Wersja XML