Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach głosowania na propozycje zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy do realizacji przekazane zostały następujące propozycje zadań:

 

Okręg Miejski Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 1 ,,Plac zabaw ze strefą rekreacyjną”  ( Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach) o wartości 80.000zł

Okręg Miejski Kategoria „Małe projekty”: brak

Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 6 ,,Zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnołtówek” o wartości  40.000zł

Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr – 4 ,,Organizacja festynu rodzinnego w Konradowie i zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia działki rekreacyjnej w Jarnołtówku” o wartości 10.000zł

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 10 ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach oraz budowa sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach” o wartości 40.000zł

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr – 6 ,,Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach” o wartości 10.000zł

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 r w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy, zadanie musi uzyskać poparcie minimum 200 głosów. W związku z powyższym komisja nie rekomendowała do realizacji żadnej z propozycji zadań w okręgu miejskim – kategoria „małe projekty”.


Protokół

z dnia   27 maja 2021

w sprawie ustalenia wyników głosowania na propozycje zadań zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

 

Komisja w składzie:

1.Piotr Wierzbicki

2.Jerzy Cembruch

3.Ewelina Litowińska

4.Katarzyna Mierzwińska

5.Małgorzata Gola

Stwierdza co następuje:

 

Głosowanie na propozycje zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2021 rok odbyło się w terminie 17.05-24.05.2021 roku.

Na podstawie liczby oddanych ważnych głosów z głosowania tradycyjnego w punkcie do głosowania na terenie miasta Głuchołazy oraz na podstawie sprawozdań z modułu do głosowania internetowego ustalono co następuje:

 1. Głosowanie w sposób tradycyjny przeprowadzono w  punkcie do głosowania na terenie miasta Głuchołazy. W głosowaniu udział wzięło 20 osób.

Wydano 39 kart do głosowania, wyciągnięto z urny 37 kart.

Z ogólnej liczby wykorzystanych kart do głosowania w głosowaniu tradycyjnym stwierdzono 2 głosy nieważne.

W głosowaniu tradycyjnym oddano  35 głosów ważnych.

 1. Głosowanie internetowe przeprowadzono za pomocą modułu do głosowania.

W głosowaniu internetowym zostało oddanych ogółem 8154 głosy w tym:

- na ,,duże projekty” – 5643 głosów

- na ,,małe projekty” – 2511 głosów.

Z ogólnej liczby oddanych głosów w głosowaniu internetowym stwierdzono 358 głosów nieważnych.

W głosowaniu internetowym oddano 7796 głosów ważnych

Łącznie w obu formach głosowania (tradycyjnej i internetowej) oddano 8193 głosów w tym:

- głosów ważnych – 7831

- głosów nieważnych – 360

 

 1. Na poszczególne zadania oddano następującą ilość głosów ważnych

 

-  Kategoria ,,Duże projekty”

Lista wniosków w kategorii "duże projekty" okręg miejski

 

Numer

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 1.  

,,Plac zabaw ze strefą rekreacyjną” ( Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach)

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

,,Międzyszkolne Centrum Edukacyjne - ,,Świat jest ciekawy”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Kino plenerowe”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Termomodernizacja budynku przylegającego do zabudowań Centrum Kultury  w Głuchołazach, w którym mieści się siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  

,,Zakup zabawek na plac zabaw przy PSP nr 3 w Głuchołazach”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

Lista wniosków w kategorii ,,duże projekty” okręg wiejski nr 1

 

Numer

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 1.  

,,Zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnołtówek”

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  

,,Budowa 3 wiat przy świetlicy wiejskiej w Konradowie”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Zakup i montaż 3 wiat biesiadnych  przy Świetlicy wiejskiej w Charbielinie”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

Lista wniosków w kategorii ,,duże projekty” okręg wiejski nr 2

 

Numer

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 1.  

"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach oraz budowa sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach”

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  

,,Parking przy kościele w Nowym Świętowie”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Stary Las, Gierałcice):        

a) Modernizacja drogi prowadzącej do szkoły w Starym Lesie

b) Modernizacja istniejącego chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach                             (z wymianą jego podbudowy)”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

-  Kategoria ,,Małe projekty”

Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg miejski

 

Numer

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 

 1.  

Zakup zestawu AED-pierwsza pomoc

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  

,,Gminny Dzień Dziecka”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Most Kultury Festiwal”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg wiejski nr 1

Lp.

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 

 1.  

"Organizacja festynu rodzinnego w Konradowie i zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia działki rekreacyjnej w Jarnołtówku"

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

,,Remont remizy  OSP Charbielin”

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg wiejski nr 2

Lp.

Tytuł zadania

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie internetowe

Razem

Miejsce

 

 1.  

,,Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach”

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

,,Poprawa estetyki terenu przy murze okalającym kościół oraz przy kaplicy pogrzebowej” (w Nowym Świętowie)

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Stary Las, Gierałcice):

a) Zakup dwóch namiotów biesiadnych w Starym Lesie

b) Modernizacja istniejącego chodnika prowadzącego do szkoły w Gierałcicach (z wymianą jego podbudowy)”

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

,,Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy, zakup mundurów bojowych OSP Polski Świętów, zakup mundurów galowych OSP Markowice”

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

IV. Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy do realizacji rekomendowane są następujące propozycje zadań:

Okręg Miejski Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 1 ,,Plac zabaw ze strefą rekreacyjną” ( Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach)

Okręg Miejski Kategoria „Małe projekty”: brak

Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 6 ,, ,,Zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnołtówek”

Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr – 4 ,, ,,Organizacja festynu rodzinnego w Konradowie i zakup lampy solarnej na potrzeby oświetlenia działki rekreacyjnej w Jarnołtówku”

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr – 10 ,, ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w Sławniowicach oraz budowa sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach”

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr – 6 ,, ,,Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w Sławniowicach”

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zadanie musi uzyskać poparcie minimum 200 głosów. W związku z powyższym komisja nie może rekomendować do realizacji żadnej z propozycji zadań w okręgu miejskim – kategoria „małe projekty”.

PDFProtokół z wynikami głosowania.pdf (510,29KB)
 

Wersja XML