Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienie z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXXIII/323/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na dzień 01.04.2021 r. w zakresie świadczenia usług: 

 1. Świadczenia usług gastronomicznych, rozumianych jako przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do  spożycia na miejscu lub na wynos,
 2. Świadczenia usług kosmetycznych,
 3. Świadczenia usług fryzjerskich

Celem uzyskania zwolnienia należy złożyć:

 1. Skorygowane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub deklaracją na podatek od nieruchomości na 2021 r. (w przypadku osób prawnych)  za  okresy objęte  zwolnieniem  IV-VI 2021  oraz  okresy nieobjęte zwolnieniem VII-XII 2021),
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy wg wzoru 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat - telefon: 77 40 92 165 oraz 77 40 92 166
 

Druki dokumentów dostępne w zakładce: Mieszkanie > Wnioski i druki

Wersja XML