Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXI/299/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach dnia 24 lutego 2021r. uchylającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która wchodzi w życie 27 czerwca 2021r., Burmistrz Głuchołaz informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Gmina zaprzestaje odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do:

  1. zawarcia umowy z jednym z podmiotów, który wystąpił do Burmistrza Głuchołaz z wnioskiem o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchołazy (zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), wymienionych poniżej:

 

LP.

NAZWA FIRMY

ADRES SIEDZIBY

NUMER KONTAKTOWY

1

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole

77 453 62 62

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32 48-303 Nysa

77 435 86 05

3

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z.o.o.

ul. Przemysłowa 1 48-200 Prudnik

77 436 32 65

4

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A 50-518 Wrocław

O/Nysa ul. Morcinka 66E 48-303 Nysa

77 433 06 82

5

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.

ul. Prudnicka  43 48-210 Biała

530 575 262

6

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Plac Basztowy 3 48-340 Głuchołazy

77 409 26 31

 

  1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy (dotyczy również właścicieli nieruchomości przypisanych do gminnych boksów śmietnikowych);
  2. zapewnienia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy (https://bip.glucholazy.pl/download/attachment/11824/uchwala-xxxi_300_21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-trerenie-gminy-glucholazy.pdf).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (parter, pok. nr 5) lub pod numerem telefonu 77 40 92 131.

Wersja XML