Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady głosowania - Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy na 2021r. - zasady głosowania

 1. Za pomocą modułu go głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Głuchołazy www.glucholazy.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” w terminie 17.05.2021-24.05.2021
 2.  w punkcie do głosowania w Głuchołazach: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Plac Basztowy 4a, 24.05.2021 w godz. 8.30-17.00.

 

Głosowanie odbywa się dowolnie:

 1. W formie papierowej:
 1. po okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość głosujący potwierdza ją  podpisem na liście obecności.
 2. W przypadku osób poniżej 13 roku życia podpis na liście obecności składa opiekun prawny.
 3. Głosujący otrzyma kartę do głosowania opatrzoną unikalnym numerem i musi ją podpisać. W przeciwnym wypadku głos będzie nieważny.
 4. Głosujący wpisuje na karcie do głosowania wybrany numer zadania, datę głosowania i składa podpis.  Są dwie karty do głosowania: karta do głosowania na propozycje zadań w kat. ,,duże projekty” oraz  karta do głosowania na propozycje zadań w kat. ,,małe projekty”.
 5. Głosujący wrzuca wypełnioną/-e kartę/-y do głosowania do urny.
 6. Jeżeli głosujący nie wpisał numeru żadnego zadania, lub wpisał więcej niż jeden numer zadania  w poszczególnej kategorii, odda więcej niż jeden głos to głos uważany będzie za nieważny.
 1.  W formie elektronicznej za pomocą modułu do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Głuchołazy www.glucholazy.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” .

Głosowanie przebiega analogicznie na propozycję zadania w kategorii ,,duże projekty” oraz w kategorii ,,małe projekty”.

 

 1. Po wejściu na stronę internetową w zakładkę Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE:

  klikamy wybrane przez siebie propozycję zadania

  - z listy w kategorii "duże projekty"

  - z listy w kategorii ,,małe projekty”
   

  1.jpeg

 2. Po kliknięciu wybrana propozycja zadania zostanie zaznaczona zieloną ramką.

  2.jpeg
   
 3. Po wybraniu propozycji zadania klikamy w przycisk „Przejdź dalej”

  3.jpeg
   
 4. W punkcie tym zostaniemy poproszeni o wypełnienie formularza.

  4.jpeg

  Uwaga: Na formularzu konieczne jest zaznaczenie pól : weryfikacji, zapoznania się z regulaminem oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
 5. Po wypełnieniu formularza o raz zaznaczeniu pól klikamy w przycisk zagłosuj.

  5.jpeg
   

Każdy mieszkaniec Gminy Głuchołazy może oddać  tylko  1 głos na propozycję zadania w kat. ,,duże projekty” oraz 1 głos na propozycję zadania w kat. ,,małe projekty”.

 

W przypadku oddania przez jedną osobę:

 1.  kilku głosów w sposób papierowy lub elektroniczny,
 2.  oddania głosów zarówno w formie papierowej i elektronicznej,

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne!

 

Wersja XML