Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ws. głosowania

Przyjdź, wybierz, zagłosuj …

 

Z dniem 17 maja 2021 rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gminy Głuchołazy na 2021rok. Pula środków w tegorocznej edycji BO wynosi 200.000 zł,

Głosowanie będzie trwało do dnia 24 maja 2021r..

Głosowanie będzie przeprowadzane na dwa sposoby:

1. Za pomocą modułu do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Głuchołazy www.glucholazy.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” w terminie 17.05.2021-24.05.2021   Uruchomiony specjalny moduł do głosowania otworzy się pod adresem www.glucholazy.pl  w zakładce ,,Budżet Obywatelski”. Obsługa modułu jest bardzo prosta, intuicyjna i możliwa z dowolnego komputera i urządzenia mobilnego  obsługującego przeglądarkę internetową.

2. tradycyjnie - w punkcie do głosowania w Głuchołazach: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Plac Basztowy 4a, 24.05.2021 w godz. 8.30-17.00.

Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Gminy Głuchołazy, przy czym osoby poniżej 13 roku życia mogą głosować za zgodą opiekuna prawnego.

Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 propozycję zadania w kategorii ,,duże projekty” oraz 1 propozycję zadania w kategorii ,,małe projekty”, wybrane spośród wszystkich dopuszczonych do głosowania propozycji zadań.

Liczba propozycji zadań przyjętych do głosowania – 21:
-  propozycje zadań w kategorii ,,duże projekty” – 12
- propozycje zadań w kategorii ,,małe projekty” - 9

Uznanie wyniku głosownia dla propozycji zadania wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej: 200 osób głosujących w okręgu miejskim, 100 osób głosujących w okręgach wiejskich.  Za wybrane propozycje zadań uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Jeżeli w wyniku głosowania kilka propozycji zadań otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała propozycje zadań do realizacji, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.

Pełna lista propozycji zadań dopuszczonych do głosowania oraz moduł do głosowania znajdują się na stronie www.glucholazy.pl  w zakładce ,,Budżet Obywatelski”

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy? Skorzystaj z infolinii: 774092117/ 774092120.

Wersja XML