Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dot. Umowy pn. "Czas na Produkt Lokalny!"

Z radością informujemy, iż w dniu 11 maja 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana wraz z Lokalną Grupą Działania Euro-Country Umowa do projektu współpracy pn. „Czas na Produkt Lokalny!”. Dodatkowym partnerem w realizacji operacji jest MAS Hrubý Jeseník z Czech. W ramach projektu ma powstać m.in. Centrum Produktu Lokalnego wraz z pracownią czekolady!

 

Operacja mająca na celu Promocję lokalnej kultury materialnej i niematerialnej poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego, stworzenie atrakcyjnej oferty terenu w oparciu o lokalne zasoby i realizację projektu współpracy polegającego na stworzeniu wspólnej oferty turystycznej w zakresie produktów i usług lokalnych z obu stron granicy,  realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wartość przyznanej pomocy 900 000,00 zł, w tym 572 670,00 zł ze środków EFRROW.

Informacja na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - tutaj

 

 

Wersja XML