Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Doposażenie świetlicy w Suchej Kamienicy, zakup mundurów dla OSP Polski Świętów i OSP Markowice

Propozycja zadania: ,,DOPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUCHEJ KAMIENICY, ZAKUP MUNDURÓW BOJOWYCH OSP POLSKI ŚWIĘTÓW, ZAKUP MUNDURÓW GALOWYCH OSP MARKOWICE”

 

 

 

 

Wersja XML