Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głuchołazy – tutaj warto przyjechać!

Ogólnopolski Projekt

GÓRAMI POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO

Głuchołazy – tutaj warto przyjechać!

Edycja specjalna, dostosowana do wszelkich zaleceń i obostrzeń związanych z walką z koronawirusem!

Geneza: W dzisiejszym trudnym czasie ostrożnie próbujemy wracać do normalności, do równowagi fizycznej i duchowej, a trzymając dystans liczymy że dzięki namiastce tego co organizowaliśmy w poprzednich latach, obecnie w dobie walki z koronawirusem, będziemy jeszcze bliżej naszych pasji i zamiłowań. Gdy w marcu 2020 r. pandemia covid - 19 dotarła do Polski, wszystko stanęło w zasadzie na „głowie”, a z trudną sytuacją związaną z walką z koronawirusem zmagał się cały Świat. Zrezygnowaliśmy z organizacji licznych imprez kolarskich i turystyczno – rowerowych, a decyzję o cofniętych dotacjach na wiele planowanych zadań w 2020 r. organizowanych przez KTK KTUKOL - Głuchołazy, spotkały się ze zrozumieniem naszego środowiska. Niemniej pozostała pustka i pytanie co dalej, same znaki zapytania i niepewność. Jednak już w kwietniu, gdy granice państw Unii Europejskiej były szczelnie zamknięte i nikt nie widział wtedy na jak długo, rodzi się pomysł Ogólnopolskiego Projektu “Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego” – edycji specjalnej. Jesteśmy pierwszymi którzy nieśmiało, z zachowaniem wszelkich procedur związanych z walką z koronawirusem, wychodzą z propozycją nietypowego projektu rozłożonego w czasie i dostosowanego do nietypowej sytuacji. Edycja specjalna zakładała skierowanie miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej i pieszej na urokliwe szlaki turystyczne naszego regionu, na promocję Województwa Opolskiego z jego wielkim potencjałem turystycznym. W ubiegłorocznym projekcie udział wzięło ponad 500 osób z różnych rejonów Polski, co cieszy nas niezmiernie. Nagrodą i pamiątką był wyjątkowy medal, który odzwierciedla trudną sytuację z jaką obecnie mierzy się cały Świat. Dlaczego? Dlatego że wszyscy tęsknimy za normalnością do tego co znamy i do czego byliśmy przyzwyczajeni. A medal będzie przypominał o tym że nic na tej ziemi nie jest pewne, będzie także po latach pamiątką historyczną!

Edycja specjalna - 2021

Założenia i cele: ( DDM) Zdobycie pieszo lub rowerowo, turystycznie i sportowo Biskupiej Kopy ,Góry Chrobrego oraz Góry św. Anny w terminie : 1 maja do 30 września 2021 r.

Cel 1: Upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. W maju obchodzimy setną rocznicę III Powstania Śląskiego, w którym Polacy wywalczyli przyłączenie Górnego Śląska do ziem polskich. Dla upamiętnienia i uczczenia tego wydarzenia, dodatkowym zadaniem dla rowerzystów i miłośników turystyki pieszej, będzie możliwość zapoznania się z miejscem upamiętniającym III Powstanie Śląskie - Górą św. Anny. Śląskie wydarzenia sprzed 100 lat to ważna lekcja historii dla wszystkich Polaków, a obchody jubileuszu to okazja zarówno do pogłębienia wiedzy na ten temat, jak i refleksji nad naszymi dziejami w szerszym kontekście. Pamiątką będzie medal upamiętniający jubileuszową rocznicę historycznych wydarzeń, a na stronie internetowej opublikujemy informacje, zwiększające świadomość o powstaniach śląskich, ich roli i niepodważalnym sukcesie, jakim były.

Cel 2: Głuchołazy – tutaj warto przyjechać! Pod takim hasłem będziemy zachęcać miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej i pieszej do poznania walorów turystycznych i sportowych Głuchołaz – miasta przychylnie nastawionego do wielu inicjatyw społecznych. Tegoroczna edycja specjalna tak jak w poprzednim roku, zakłada skierowanie miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej i pieszej na szlaki turystyczne tylko po polskiej stronie, na odkrywaniu i docenianiu szczególnie teraz piękna naszego regionu i „zdobycia” Biskupiej Kopy oraz Góry Parkowej. Pamiątką będzie medal obrazujący dwie charakterystyczne dla naszego regionu góry, a na stronie internetowej będziemy publikować liczne informacje zachęcające do przyjazdu turystów i miłośników kolarstwa sportowego do Głuchołaz.

Cel 3: Zwiększenie entuzjazmu, optymizmu oraz równowagi duchowej. Dzisiaj ostrożnie próbujemy wracać do normalności, do naszych pasji i zamiłowań. Jesteśmy przekonani że aktywności fizyczna utrwali lepszy obraz własnej osoby oraz umocni poczucie wartości, a także zwiększy entuzjazm i optymizm, czyli same superlatywy, tak istotne teraz, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, uczestniczących w zadaniu. Cel 4 : Przestrzeganie zaleceń związanych z Covid – 19 czyli - DDM Zadanie rozłożymy w czasie i dostosujemy do wszystkich wymogów i obostrzeń związanych z walką z koronawirusem, a trzymając dystans, liczymy że dzięki namiastce tego co organizowaliśmy w poprzednich latach, w dobie walki z koronawirusem, będziemy jeszcze bliżej naszych pasji i zamiłowań.

Organizator: www.ktukol.pl

medal_1.jpeg

medal_2.jpeg

Wersja XML